image

It has never been more empty rental apartments

August 15, 2015

Over 9,000 rental housing stands empty in Norway and this figure has never been higher. The numbers have risen in recent years in particular, and it is similar in all the major cities. In this article we have looked more closely at the reason for the increase in utleieleiligh

Alt ligger til rette for Ola Nordmann

Kjernen i den norske modellen er høy sysselsetting, velferd for alle og et organisert arbeidsliv. Gjennom et godt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, har norsk næringsliv opplevd økt produktivitet og et unikt konkurransefortrinn. Når det skapes mer, blir det mer å dele. Om det er en god fordeling derimot er et annet spørsmål. Kalle Moene, samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo, skrev i Dagens Næringsliv, at han lenge har hatt en mistanke om at det er en stor overklasse i Norge. Han fortsetter med å skrive at det er få land som har så mange milliardærer i forhold til folketall som Norge. Han tror det er lett å bli rik i landet vårt fordi myndighetene ønsker å legge til rette for høy økonomisk vekst. For det trengs det lønnsomme bedrifter, som igjen gjør det enklere for noen å bli rike.

For flere gode artikler om investering kan du lese her.

Kilder:

imageKaroline

Har studert psykologi ved universitetet i Sunderland, jobbet i salg, kundeservice og er nå frilans skribent for CompareKing.